Antoniem is in 1948 als Ton Voortman geboren in Rotterdam waar hij afstudeerde aan de Academie voor BeeldendeKunsten. Na een loopbaan als zelfstandig grafisch vormgever en illustrator richtte hij zich in 2005 weer volledig op het beeldhouwen. Hij werkt afwisselend in zijn ateliers in Nederland en Frankrijk.
De vrouw, haar kleding en de symbiose daarvan hebben een cruciale plaats in zijn werk.
Hij exposeert regelmatig en zijn beelden zijn in diverse zakelijke en particuliere collecties opgenomen, zowel nationaal als internationaal.

In 2019 begint hij onder de naam Antoniem te experimenteren met elementaire vormen. Met unieke beelden en installaties, uitgevoerd in diverse materialen, als resultaat. 

 

Antoniem est né en 1948 sous le nom de Ton Voortman à Rotterdam, où il est diplômé de l'Académie des arts visuels. Après une carrière de graphiste et illustrateur indépendant, il se consacre pleinement à la sculpture en 2005. Il travaille alternativement dans ses ateliers aux Pays-Bas et en France.
La femme, ses vêtements et leur symbiose ont une place cruciale dans son travail.
Il expose régulièrement et ses sculptures font partie de diverses collections corporatives et privées, tant au niveau national qu'international.

En 2019, il commence à expérimenter des formes élémentaires sous le nom d'Antoniem. Le résultat est des sculptures et des installations uniques, exécutées dans divers matériaux. 

 

Antoniem was born in 1948 as Ton Voortman in Rotterdam, where he graduated from the Academy of Visual Arts. After a career as an independent graphic designer and illustrator, he fully focused on sculpting in 2005. He works alternately in his studios in the Netherlands and France.
The woman, her clothes and their symbiosis have a crucial place in his work.
He exhibits regularly and his sculptures are included in various corporate and private collections, both nationally and internationally.

In 2019 he starts experimenting with elementary shapes under the name Antoniem. The result is unique sculptures and installations, executed in various materials.